EUBAM reunește experți din Chișinău și Tiraspol pentru a discuta despre protecția consumatorilor

    Având în vedere că supravegherea pieței joacă un rol crucial în protejarea oamenilor împotriva produselor nesigure, EUBAM a organizat, la Chișinău, în data de 31 octombrie, un seminar pe această temă, cu implicarea profesioniștilor din Chișinău și Tiraspol.

    La seminar au participat reprezentanți ai Serviciului Vamal al Republicii Moldova, Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherii Pieței, experţi în supravegherea pieţei din Tiraspol, structuri transnistrene în domeniul vamal şi al dezvoltării economice şi Oficiul Negociatorului-șef din partea Transnistriei.

    În timpul sesiunilor tematice, experții de profil din UE au informat participanții despre cerințele UE privind siguranța produselor, marcajul CE, sistemul de metrologie și testare, controlul importurilor în domeniul siguranței și conformității produselor. Discuțiile practice s-au axat pe protecția consumatorilor de importurile produselor nealimentare nesigure și a impulsionat interacțiunea dintre structurile din domeniul supravegherii pieței de pe ambele maluri ale râului Nistru. Experții UE invitați au pus accent pe supravegherea corectă a pieței jucăriilor, deoarece protecția copiilor, în calitate de consumatori vulnerabili, este o prioritate.

    Evenimentul a servit drept prim pas în promovarea schimbului de experiență și a instruirii experţilor din Chişinău şi Tiraspol cu privire la utilizarea sistemelor și procedurilor de lucru pentru asigurarea supravegherii eficiente a pieței produselor nealimentare.

    Participanții au dezbătut câteva idei privind organizarea unor campanii tematice pentru entitățile comerciale în vederea sensibilizării acestora cu privire la responsabilitatea lor față de consumatori și protejarea drepturilor consumatorilor și intereselor legitime ale acestora.