O nouă inițiativă comună de combatere a traficului ilicit de arme, muniții și explozivi

    În data de 12 decembrie 2019, Misiunea Uniunii Europene de Asistență la Frontieră în Moldova și Ucraina (EUBAM), împreună cu instituţiile naționale de aplicare a legii (IAL) şi cu susținerea EUROPOL, Frontex și OSCE, au lansat o nouă inițiativă comună de combatere a traficului ilicit de arme, muniții, explozivi și materiale chimice, biologice, radiologice și nucleare (CBRN).

    În acest scop, a fost creat un Grup de lucru comun transfrontalier căruia i-a revenit sarcina de a consolida eforturile serviciilor partenere în evaluarea, prevenirea, detectarea și investigarea acestor infracțiuni specifice. De asemenea, Grupul va servi drept platformă pentru schimbul de informații și împărtăşirea experienței și celor mai bune practici.

    În cadrul ședinței de lansare care a avut loc la Odesa, în data de 12 decembrie, instituţiile participante au discutat modalitățile de lucru și activitățile comune pentru anul 2020 privind creşterea competenţelor personalului IAL și consolidarea răspunsului operațional și suportului analitic în acest domeniu.

    În acest context, Slawomir Pichor, Şeful EUBAM a subliniat: „După cum știm cu toții, traficul ilegal de arme de foc reprezintă o amenințare serioasă pentru securitatea regională, adesea legată de criminalitatea organizată, care are un impact negativ asupra Republicii Moldova, Ucrainei și Uniunii Europene. Aşadar, prin lansarea acestei noi inițiative, EUBAM consolidează, împreună cu serviciile partenere, eforturile de combatere a acestei amenințări. Doar prin acțiuni colective și eforturi coordonate putem preveni și reduce în mod eficient riscul traficului ilicit de arme, muniții și explozivi. Sunt recunoscător EUROPOL, Frontex și OSCE care au fost de acord să ne fie parteneri în această inițiativă provocatoare”.