Ce facem noi?
    • AA/ZLSAC
    • Buna guvernare
    • Combaterea contrabandei cu tutun
    • Contrabanda cu droguri
    • Declarația Comună
    • AA/ZLSAC
     Atât Republica Moldova, cît și Ucraina au semnat Acordurile de Asociere cu UE în anul 2014. Acest lucru a marcat o nouă etapă în dezvoltarea relațiilor bilaterale ale UE cu aceste două țări, avînd drept scop asocierea politică și integrarea economică, lăsând calea deschisă pentru continuarea evoluției progresive. În ceea ce privește Acordurile de Asociere, EUBAM este o parte a efortului combinat al UE pentru a ajuta Republica Moldova și Ucraina să îndeplinească cerințele obligatorii ale Titlului III din Acordul de Asociere (Justiție, Libertate și Securitate). Asistența Misiunii este direcţionată pe cerințele c Citeşte mai mult
    • Buna guvernare
     Buna guvernare și combaterea corupției ghidează toate activitățile EUBAM. Dacă nu ar fi luată în considerare, corupția ar inhiba investițiile și ar dăuna comerțului. Aceasta poate fi cauza principală care permite contrabandei și traficului să se dezvolte și să afecteze securitatea frontaliera. La nivel instituțional, Misiunea colaborează cu agențiile de frontieră din Moldova și Ucraina, pentru a institui mecanisme şi regulamente robuste necesare pentru prevenirea, detectarea și investigarea comportamentului corupt. Slawomir Pichor, Șeful Biroului EUBAM din Moldova, explică modul în care EUBAM contribuie la comba Citeşte mai mult
    • Combaterea contrabandei cu tutun

     Contrabanda cu ţigări, inclusiv cu produse contrafăcute, în prezent este evaluată ca fiind unul dintre cele mai serioase riscuri la adresa securităţii la frontiera moldo-ucraineană, cauzând pierderi de milioane de euro pentru bugetele Moldovei, Ucrainei și ale statelor-membre ale UE. Conform estimărilor OLAF, Biroul anti-fraudă al UE, comerţul ilicit cu tutun costă Uniunea Europeană mai mult de 10 miliarde de euro anual. Unul dintre principalii parteneri ai EUBAM în combaterea comerțului ilicit cu tutun este Asociația Ucraineană a Producătorilor de Tutun (Ukrtyutyun). În acest articol ei ne Citeşte mai mult

    • Contrabanda cu droguri
     Riscul contrabandei cu droguri peste frontiera moldo-ucraineană există de-a lungul tuturor segmentelor frontierei. Confiscarea a 147 kg. de heroină în portul Odesa pe 17 martie 2015 și confiscarea a 500 kg. de heroină din Turcia în portul Illichivsk pe 5 iunie 2015 confirmă faptul că Ucraina este o rută de traficare a heroinei, pe scară largă, din Afganistan spre Europa de Vest. Republica Moldova continuă să rămână un coridor de tranzit, de traficare a hașiș-ului din Maroc spre Rusia. Cânepa este cultivată și în Moldova și Ucraina, în special, în regiunile de sud, ea poate fi privită de segmente largi ale populați Citeşte mai mult
    • Declarația Comună
     EUBAM acordă consiliere tehnică, neutră, cu privire la realizarea Declarației Comune, semnate de prim-miniștrii Republicii Moldova și Ucrainei în decembrie 2005, prin care a fost introdus regimul vamal în baza căruia întreprinderile înregistrate în Transnistria pot obține acces la preferințele tarifare ale UE pentru exporturile lor, la înregistrarea acestor întreprinderi de către autoritățile vamale ale Republicii Moldova. Citeşte mai mult
    • Drepturile de proprietate intelectuală (DPI)
    • Facilitarea comerțului
    • Fraude vamale
    • Managementul Integrat Al Frontierelor (MIF)
    • Migrația ilegală și traficul de ființe umane
    • Drepturile de proprietate intelectuală (DPI)
     EUBAM contribuie la consolidarea aplicării Drepturilor de Proprietate Intelectuală (DPI) în Moldova şi Ucraina prin acordarea de consultanţă și transfer de competențe și cunoștințe serviciilor partenere. De asemenea, Misiunea susţine partenerii în crearea unor noi reţele naţionale, bilaterale şi internaţionale pentru a lupta împotriva încălcărilor DPI. Irinel Surugiu, expert EUBAM în DPI, explică importanța DPI și relevanța acestora pentru vasta activitate a Misiunii EUBAM în domeniul gestionării și securităţii frontierelor. Ce reprezintă Drepturile de Proprietate Intelectuală? Proprieta Citeşte mai mult
    • Facilitarea comerțului
     Facilitarea comerțului este un obiectiv central al EUBAM, care a căpătat un nou impuls începând cu anul 2014, când Republica Moldova și Ucraina au semnat Acordurile de Asociere cu UE, care prevăd și crearea unei Zone de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (AA/ZLSAC). Acordul de Asociere/ZLSAC va contribui, în timp, la crearea unei economii mai puternice și mai prospere. În termenii ZLSAC, EUBAM este parte a eforturilor comune ale UE de asistență oferită ambelor țări în scopul îndeplinirii cerințelor obligatorii legate de comerț și afaceri (acquis), stabilite în Titlul 4 Comerț și Aspecte legate de Comerț. E Citeşte mai mult
    • Fraude vamale
     Sistemul de schimb prealabil de informații (SSPI), stabilit cu sprijinul EUBAM, permite serviciilor vamale ale Republicii Moldova și Ucrainei să efectueze un schimb electronic de date cu privire la importurile și exporturile care au loc la frontiera comună. SSPI permite serviciilor vamale ale ambelor țări să dețină un control mai mare asupra mărfurilor transportate la frontiera comună, inclusiv prin segmentul transnistrean. Acest sistem a contribuit la reducerea fraudelor vamale, fiind pus în aplicare și la frontiera Ucrainei cu Belarus. Cu sprijinul EUBAM, agențiile de frontieră din Republica Moldova și Ucraina, împreună Citeşte mai mult
    • Managementul Integrat Al Frontierelor (MIF)
     EUBAM ajută serviciile partenere în promovarea comerţului şi călătoriilor legitime, asigurând totdată securitatea frontierelor și combaterea criminalităţii. Managementul integrat al frontierelor, sau MIF, poate părea un termen de jargon tehnic, dar este, de fapt, conceptul UE adoptat pentru sistemele coerente și coordonate de gestionare a frontierelor. Acesta este conceput pentru a se asigura că guvernele iau toate măsurile corespunzătoare pentru menținerea siguranţei frontierelor fără inconveniente semnificative pentru călători şi comertul transfrontalier. MIF pune accent pe coordonarea internă şi schimb de informa Citeşte mai mult
    • Migrația ilegală și traficul de ființe umane
     Activitatea de consiliere oferită cu regularitate de EUBAM, pe ambele părți ale frontierei moldo-ucrainene, are scopul de a îmbunătăți eficacitatea activităților operative legate de prevenirea și lupta împotriva traficului de ființe umane, migrației ilegale, protejare a drepturilor persoanelor traficate. În vederea asigurării realizării corespunzătoare a standardelor UE în domeniul migrației ilegale și traficului de ființe umane, EUBAM acordă asistență serviciilor de frontieră ale Republicii Moldova și Ucrainei pentru elaborarea indicatorilor generali, comuni, utilizați la identificarea victimelor traficului, în v Citeşte mai mult
    • Planul de acțiuni privind liberalizarea regimului de vize
    • Soluționarea conflictului
    • Planul de acțiuni privind liberalizarea regimului de vize
     EUBAM lucrează împreună cu Republica Moldova și Ucraina pentru ca aceste două țări să întrunească standardele necesare de control pentru a accede, liber, fără vize, în UE. Republica Moldova a obținut acest acces în anul 2014 în temeiul Planului de acțiuni privind liberalizarea regimului de vize (PALV). După doi ani de la intrarea în vigoare a noului regim pentru cetăţenii Republicii Moldova, liberalizarea vizelor a deschis noi oportunități de afaceri, a oferit mai multe posibilităţi de a călători şi a reunit familii. Pasagerii de la Aeroportul Internaţional Chişinău descriu beneficiile pe care le-a adus regimul Citeşte mai mult
    • Soluționarea conflictului

     EUBAM contribuie la soluționarea pașnică a conflictului transnistrean prin intermediul mecanismului oficial de negociere internațional (formatul "5 +2") și al grupurilor de lucru ale experților în domeniu.

     EUBAM dezvoltă și promovează măsuri tehnice de consolidare a încrederii între Chișinău și Tiraspol în domeniul transporturilor, vamal, veterinar și fitosanitar, precum și în domeniul aplicării legii. Misiunea este un susţinător al redeschiderii coridoarelor de transport internaționale, care traversează Transnistria. Într-adevăr, în anul 2012, pr Citeşte mai mult

    Ce facem noi?
    • AA/ZLSAC
    • AA/ZLSAC
     Atât Republica Moldova, cît și Ucraina au semnat Acordurile de Asociere cu UE în anul 2014. Acest lucru a marcat o nouă etapă în dezvoltarea relațiilor bilaterale ale UE cu aceste două țări, avînd drept scop asocierea politică și integrarea economică, lăsând calea deschisă pentru continuarea evoluției progresive. În ceea ce privește Acordurile de Asociere, EUBAM este o parte a efortului combinat al UE pentru a ajuta Republica Moldova și Ucraina să îndeplinească cerințele obligatorii ale Titlului III din Acordul de Asociere (Justiție, Libertate și Securitate). Asistența Misiunii este direcţionată pe cerințele c Citeşte mai mult
    • Buna guvernare
    • Buna guvernare
     Buna guvernare și combaterea corupției ghidează toate activitățile EUBAM. Dacă nu ar fi luată în considerare, corupția ar inhiba investițiile și ar dăuna comerțului. Aceasta poate fi cauza principală care permite contrabandei și traficului să se dezvolte și să afecteze securitatea frontaliera. La nivel instituțional, Misiunea colaborează cu agențiile de frontieră din Moldova și Ucraina, pentru a institui mecanisme şi regulamente robuste necesare pentru prevenirea, detectarea și investigarea comportamentului corupt. Slawomir Pichor, Șeful Biroului EUBAM din Moldova, explică modul în care EUBAM contribuie la comba Citeşte mai mult
    • Combaterea contrabandei cu tutun
    • Combaterea contrabandei cu tutun

     Contrabanda cu ţigări, inclusiv cu produse contrafăcute, în prezent este evaluată ca fiind unul dintre cele mai serioase riscuri la adresa securităţii la frontiera moldo-ucraineană, cauzând pierderi de milioane de euro pentru bugetele Moldovei, Ucrainei și ale statelor-membre ale UE. Conform estimărilor OLAF, Biroul anti-fraudă al UE, comerţul ilicit cu tutun costă Uniunea Europeană mai mult de 10 miliarde de euro anual. Unul dintre principalii parteneri ai EUBAM în combaterea comerțului ilicit cu tutun este Asociația Ucraineană a Producătorilor de Tutun (Ukrtyutyun). În acest articol ei ne Citeşte mai mult

    • Contrabanda cu droguri
    • Contrabanda cu droguri
     Riscul contrabandei cu droguri peste frontiera moldo-ucraineană există de-a lungul tuturor segmentelor frontierei. Confiscarea a 147 kg. de heroină în portul Odesa pe 17 martie 2015 și confiscarea a 500 kg. de heroină din Turcia în portul Illichivsk pe 5 iunie 2015 confirmă faptul că Ucraina este o rută de traficare a heroinei, pe scară largă, din Afganistan spre Europa de Vest. Republica Moldova continuă să rămână un coridor de tranzit, de traficare a hașiș-ului din Maroc spre Rusia. Cânepa este cultivată și în Moldova și Ucraina, în special, în regiunile de sud, ea poate fi privită de segmente largi ale populați Citeşte mai mult
    • Declarația Comună
    • Declarația Comună
     EUBAM acordă consiliere tehnică, neutră, cu privire la realizarea Declarației Comune, semnate de prim-miniștrii Republicii Moldova și Ucrainei în decembrie 2005, prin care a fost introdus regimul vamal în baza căruia întreprinderile înregistrate în Transnistria pot obține acces la preferințele tarifare ale UE pentru exporturile lor, la înregistrarea acestor întreprinderi de către autoritățile vamale ale Republicii Moldova. Citeşte mai mult
    • Drepturile de proprietate intelectuală (DPI)
    • Drepturile de proprietate intelectuală (DPI)
     EUBAM contribuie la consolidarea aplicării Drepturilor de Proprietate Intelectuală (DPI) în Moldova şi Ucraina prin acordarea de consultanţă și transfer de competențe și cunoștințe serviciilor partenere. De asemenea, Misiunea susţine partenerii în crearea unor noi reţele naţionale, bilaterale şi internaţionale pentru a lupta împotriva încălcărilor DPI. Irinel Surugiu, expert EUBAM în DPI, explică importanța DPI și relevanța acestora pentru vasta activitate a Misiunii EUBAM în domeniul gestionării și securităţii frontierelor. Ce reprezintă Drepturile de Proprietate Intelectuală? Proprieta Citeşte mai mult
    • Facilitarea comerțului
    • Facilitarea comerțului
     Facilitarea comerțului este un obiectiv central al EUBAM, care a căpătat un nou impuls începând cu anul 2014, când Republica Moldova și Ucraina au semnat Acordurile de Asociere cu UE, care prevăd și crearea unei Zone de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (AA/ZLSAC). Acordul de Asociere/ZLSAC va contribui, în timp, la crearea unei economii mai puternice și mai prospere. În termenii ZLSAC, EUBAM este parte a eforturilor comune ale UE de asistență oferită ambelor țări în scopul îndeplinirii cerințelor obligatorii legate de comerț și afaceri (acquis), stabilite în Titlul 4 Comerț și Aspecte legate de Comerț. E Citeşte mai mult
    • Fraude vamale
    • Fraude vamale
     Sistemul de schimb prealabil de informații (SSPI), stabilit cu sprijinul EUBAM, permite serviciilor vamale ale Republicii Moldova și Ucrainei să efectueze un schimb electronic de date cu privire la importurile și exporturile care au loc la frontiera comună. SSPI permite serviciilor vamale ale ambelor țări să dețină un control mai mare asupra mărfurilor transportate la frontiera comună, inclusiv prin segmentul transnistrean. Acest sistem a contribuit la reducerea fraudelor vamale, fiind pus în aplicare și la frontiera Ucrainei cu Belarus. Cu sprijinul EUBAM, agențiile de frontieră din Republica Moldova și Ucraina, împreună Citeşte mai mult
    • Managementul Integrat Al Frontierelor (MIF)
    • Managementul Integrat Al Frontierelor (MIF)
     EUBAM ajută serviciile partenere în promovarea comerţului şi călătoriilor legitime, asigurând totdată securitatea frontierelor și combaterea criminalităţii. Managementul integrat al frontierelor, sau MIF, poate părea un termen de jargon tehnic, dar este, de fapt, conceptul UE adoptat pentru sistemele coerente și coordonate de gestionare a frontierelor. Acesta este conceput pentru a se asigura că guvernele iau toate măsurile corespunzătoare pentru menținerea siguranţei frontierelor fără inconveniente semnificative pentru călători şi comertul transfrontalier. MIF pune accent pe coordonarea internă şi schimb de informa Citeşte mai mult
    • Migrația ilegală și traficul de ființe umane
    • Migrația ilegală și traficul de ființe umane
     Activitatea de consiliere oferită cu regularitate de EUBAM, pe ambele părți ale frontierei moldo-ucrainene, are scopul de a îmbunătăți eficacitatea activităților operative legate de prevenirea și lupta împotriva traficului de ființe umane, migrației ilegale, protejare a drepturilor persoanelor traficate. În vederea asigurării realizării corespunzătoare a standardelor UE în domeniul migrației ilegale și traficului de ființe umane, EUBAM acordă asistență serviciilor de frontieră ale Republicii Moldova și Ucrainei pentru elaborarea indicatorilor generali, comuni, utilizați la identificarea victimelor traficului, în v Citeşte mai mult
    • Planul de acțiuni privind liberalizarea regimului de vize
    • Planul de acțiuni privind liberalizarea regimului de vize
     EUBAM lucrează împreună cu Republica Moldova și Ucraina pentru ca aceste două țări să întrunească standardele necesare de control pentru a accede, liber, fără vize, în UE. Republica Moldova a obținut acest acces în anul 2014 în temeiul Planului de acțiuni privind liberalizarea regimului de vize (PALV). După doi ani de la intrarea în vigoare a noului regim pentru cetăţenii Republicii Moldova, liberalizarea vizelor a deschis noi oportunități de afaceri, a oferit mai multe posibilităţi de a călători şi a reunit familii. Pasagerii de la Aeroportul Internaţional Chişinău descriu beneficiile pe care le-a adus regimul Citeşte mai mult
    • Soluționarea conflictului
    • Soluționarea conflictului

     EUBAM contribuie la soluționarea pașnică a conflictului transnistrean prin intermediul mecanismului oficial de negociere internațional (formatul "5 +2") și al grupurilor de lucru ale experților în domeniu.

     EUBAM dezvoltă și promovează măsuri tehnice de consolidare a încrederii între Chișinău și Tiraspol în domeniul transporturilor, vamal, veterinar și fitosanitar, precum și în domeniul aplicării legii. Misiunea este un susţinător al redeschiderii coridoarelor de transport internaționale, care traversează Transnistria. Într-adevăr, în anul 2012, pr Citeşte mai mult

    Despre EUBAM
    • Cine suntem noi?

     Misiunea Uniunii Europene de Asistenţă la Frontieră în Moldova şi Ucraina (EUBAM) a fost lansată în 2005. Misiunea promovează controlul la frontieră, normele și practicile vamale care corespund standardelor UE și răspund necesităţilor ambelor ţări partenere. Misiunea este un organ consultativ, tehnic, cu sediul la Odesa (Ucraina). Memorandumul de Înțelegere semnat între Comisia Europeană și Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Ucrainei la sfârșitul anului 2005 reprezintă baza legală a EUBAM. Consiliul Coordonator acționează în calitate de organ de conducere al Misiunii. Mandatul Misiunii a fost prelungit deja de șase ori (în 2007, 2009, 2011, 2015 și 2017, 2020), mandatul actual expiră la 30 noiembrie 2023.

    • Ce facem noi?

     The Mission works with Moldova and Ukraine to harmonise border control, and customs and trade standards and procedures with those in EU Member States. It helps to improve cross-border cooperation between the border guard and customs agencies and other law enforcement bodies and to facilitate international coordinated cooperation. EUBAM assists Moldova and Ukraine to fulfil the obligations of the Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA), which both countries signed as part of their Association Agreements with the EU. It also contributes to the peaceful settlement of the Transnistrian conflict through confidence building measures and as a monitoring presence at the Transnistrian segment of the Moldova-Ukraine border.

    • Unde lucrăm noi?

     Lungimea frontierei moldo-ucrainene este de 1.222 km, dintre care 955 km frontiera „verde” (terestră) şi 267 km „albastră” (fluvială).

     Misiunea are sediul în Odesa (Ucraina), două birouri naţionale (în Chișinău – Republica Moldova și în Odesa – Ucraina) şi şase birouri teritoriale în zona sa de operare – trei pe partea moldovenească a frontierei comune şi trei pe partea ucraineană.

     Există 67 de puncte de trecere a frontierei de-a lungul frontierei moldo-ucrainene, inclusiv 25 pe segmentul central (transnistrean).

     Linia administrativă între cele două maluri ale Nistrului are o lungime de 411 km. Pe acest segment se află nouă posturi vamale, în cadrul cărora reprezentanții SVRM efectuează controlul vamal, susținuţi de reprezentanții MAI. Șase subdiviziuni ale BMA unde cetăţenii străini se pot înregistra sau scoate de la evidenţă în mod voluntar, se află de asemenea, în zona liniei administrative.

    Parteneri
    • Partenerii din Ucraina
    • Partenerii din Moldova
    • Partenerii din UE
    • Partenerii internaţionali
    Parteneri
    • Partenerii din Ucraina
    • Partenerii din Moldova
    • Partenerii din UE
    • Partenerii internaţionali