Şcoala de toamnă ‘Tineretul împotriva corupţiei’, Chişinău