Ce facem noi?
    AA/ZLSAC

    Atât Republica Moldova, cît și Ucraina au semnat Acordurile de Asociere cu UE în anul 2014. Acest lucru a marcat o nouă etapă în dezvoltarea relațiilor bilaterale ale UE cu aceste două țări, avînd drept scop asocierea politică și integrarea economică, lăsând calea deschisă pentru continuarea evoluției progresive.
    În ceea ce privește Acordurile de Asociere, EUBAM este o parte a efortului combinat al UE pentru a ajuta Republica Moldova și Ucraina să îndeplinească cerințele obligatorii ale Titlului III din Acordul de Asociere (Justiție, Libertate și Securitate). Asistența Misiunii este direcţionată pe cerințele care se referă la gestionarea frontierei. Aceasta include existenţa cadrului legislativ necesar și capacităților instituționale de combatere a crimelor transfrontaliere, cum ar fi contrabanda, cât și cooperarea cu UE în domeniul migrației, azilului și gestionării frontierelor.
    În special, EUBAM ajută aceste două ţări să-şi alinieze legislația; asigură transferul de competențe pentru profesioniștii de frontieră; ajută instituțiile la construirea proceselor, infrastructurii și stabilirea contactelor în cadrul serviciilor, între agenţii şi la nivel internaţional. Toate aceste elemente sunt fundamentale pentru realizarea Managementului Integrat al Frontierelor (MIF) și combaterea crimelor transfrontaliere, ce ţin de migrație și azil, etc.
    În ceea ce privește ZLSAC, EUBAM este o parte a efortului combinat al UE de a sprijini cele două țări pentru a îndeplini cerințele obligatorii legate de mediul de afaceri şi comerţ (acquis), prevăzute în Titlul IV al Acordului de Asociere (Comerțul și Aspectele legate de Comerț).
    Mai exact, EUBAM asistă Republica Moldova și Ucraina (în special serviciile vamale), pentru a crea cadrul legal, infrastructura instituțională și capacitatea administrativă de a produce schimbarea asigurînd un nivel ridicat de integritate. Acest lucru permite punerea în aplicare a instrumentelor juridice, care fac parte din acquis-ul ZLSAC.
    O mare parte din aceste activităţi sunt realizate de către Grupul de Lucru pentru Facilitarea Comerţului al Misiunii EUBAM (GLFC) înființat în 2015 ca o platformă de comunicare şi cooperare între agențiile guvernamentale relevante, comunităţile de afaceri naționale și partenerii cheie internaționali de dezvoltare, precum USAID, Camera de Comerț Americană, Asociaţia Europeană de Afaceri și Forumul de Afaceri din Odesa.
    Un exemplu bun al muncii noastre în domeniul facilitării comerțului a fost pasul îndrăzneț al Republicii Moldova (în luna mai 2015) de a reduce numărul de documente justificative obligatorii pentru vămuirea mărfurilor la import şi export (de la aproximativ 11 la doar trei). Acest lucru a avut loc în urma consilierii și asistenței Misiunii. Acest tip de măsuri reduce costurile de afaceri, îmbunătățește relaţiile comerciale internaționale din țara dată, stimulează competitivitatea și ridică indexul ţării în clasamentul Băncii Mondiale „Doing Business”. Acest lucru ar trebui să ridice nivelul de atractivitate al unei ţări pentru mediul de afaceri.
    ZLSAC, ca parte a Acordurilor de Asociere cu UE pe care Republica Moldova și Ucraina le-au semnat în 2014, necesită armonizarea regulilor, normelor și standardelor cu cele ale UE în anumite domenii privind comerţul și controlul la frontieră. EUBAM ajută prin:

    • revizuirea modificărilor legislative privind Codurile vamale
    • elaborarea instrumentelor legislative și furnizarea notelor explicative privind regulile de origine
    • elaborarea recomandărilor cuprinzătoare pentru a facilita procesul de recunoaștere reciprocă a operatorilor economici autorizaţi
    • sprijinirea partenerilor în vederea îndeplinirii standardelor ZLSAC prin dezvoltarea în continuare a capacităţilor lor administrative și consolidarea nivelurilor de integritate.

    • Cine suntem noi?

     Misiunea Uniunii Europene de Asistență la Frontieră în Moldova și Ucraina (EUBAM) activează în Republica Moldova și Ucraina pentru:

     • A promova standardele și procedurile Uniunii Europene de management al frontierei pentru traversarea mai rapidă de către persoane și bunuri;
     • A spori capacitățile profesionale ale autorităților vamale și de frontieră din Moldova și Ucraina;
     • A sprijini autoritățile moldovene și ucrainene la combaterea mai eficientă a criminalității transfrontaliere;
     • A acționa în calitate de catalizator care să reunească părțile interesate cheie pentru a consolida cooperarea transfrontalieră între autoritățile de frontieră și agențiile de aplicare a legii;
     • A contribui la soluționarea pașnică a conflictului transnistrean.
    • Ce facem noi?

     The Mission works with Moldova and Ukraine to harmonize border control, and customs and trade standards and procedures with those in EU Member States. It helps to improve cross-border cooperation between the border guard and customs agencies and other law enforcement bodies and to facilitate international coordinated cooperation. EUBAM assists Moldova and Ukraine to fulfil the obligations of the Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA), which both countries signed as part of their Association Agreements with the EU. It also contributes to the peaceful settlement of the Transnistrian conflict through confidence building measures and as a monitoring presence at the Transnistrian segment of the Moldova-Ukraine border.

    • Unde lucrăm noi?

     Lungimea frontierei moldo-ucrainene este de 1.222 km, dintre care 955 km frontiera „verde” (terestră) şi 267 km „albastră” (fluvială).

     Misiunea are sediul în Odesa (Ucraina), două birouri naţionale (în Chișinău – Republica Moldova și în Odesa – Ucraina) şi şase birouri teritoriale în zona sa de operare – trei pe partea moldovenească a frontierei comune şi trei pe partea ucraineană.

     Există 67 de puncte de trecere a frontierei de-a lungul frontierei moldo-ucrainene, inclusiv 25 pe segmentul central (transnistrean).

     Linia administrativă între cele două maluri ale Nistrului are o lungime de 411 km. Pe acest segment se află nouă posturi vamale, în cadrul cărora reprezentanții SVRM efectuează controlul vamal, susținuţi de reprezentanții MAI. Șase subdiviziuni ale BMA unde cetăţenii străini se pot înregistra sau scoate de la evidenţă în mod voluntar, se află de asemenea, în zona liniei administrative.