Unde lucrăm noi?

    Lungimea frontierei moldo-ucrainene este de 1.222 km, dintre care 955 km frontiera „verde” (terestră) şi 267 km „albastră” (fluvială).

    Misiunea are sediul în Odesa (Ucraina), două birouri naţionale (în Chișinău – Republica Moldova și în Odesa – Ucraina) şi şase birouri teritoriale în zona sa de operare – trei pe partea moldovenească a frontierei comune şi trei pe partea ucraineană.

    Există 67 de puncte de trecere a frontierei de-a lungul frontierei moldo-ucrainene, inclusiv 25 pe segmentul central (transnistrean).

    Linia administrativă între cele două maluri ale Nistrului are o lungime de 411 km. Pe acest segment se află nouă posturi vamale, în cadrul cărora reprezentanții SVRM efectuează controlul vamal, susținuţi de reprezentanții MAI. Șase subdiviziuni ale BMA unde cetăţenii străini se pot înregistra sau scoate de la evidenţă în mod voluntar, se află de asemenea, în zona liniei administrative.

    Birourile Teritoriale EUBAM
    • Oficiul EUBAM în Moldova
     Zona de responsabilitate a Oficiului EUBAM în Moldova se extinde de-a lungul râului Nistru. Oficiul îşi concentrează activitatea pe linia administrativă dintre cele două maluri ale Nistrului. Zona de responsabilitate (circa 411 km.) începe la Sănătăuca și continuă până la Răscăeți, Moldova, unde echipele Oficiului monitorizează libera circulație a mărfurilor și persoanelor/înregistrarea cetățenilor străini la posturile vamale interne de control și oficiile teritoriale ale Biroului Migrație și Azil. Pe lângă sprijinul oferit în procesul integral de vămuire, Oficiul acordă asistență Serviciului Vamal al Republicii Moldova în scopul îndeplinirii cerințelor AA/ZLSAC cu privire la procedurile vamale simplificate, conceptul „operator economic autorizat”, originea mărfurilor și alte aspecte. Oficiul EUBAM în Moldova sprijină substanțial analiza riscurilor la nivelul central al Poliției de Frontieră a Republicii Moldova. În plus, în cadrul măsurii ulterioare punerii în aplicare a PALV, Oficiul a contribuit la crearea echipelor mobile comune ale Serviciului Vamal și Poliției de Frontieră. De asemenea, Oficiul EUBAM în Moldova are și o funcție de legătură, axată pe planificarea și reprezentarea activităților EUBAM în fața altor donatori și beneficiari, în scopul asigurării unei coordonări mai bune și îmbunătățirii procesului consultativ, ceea ce conduce la identificarea necesităților strategice ale partenerilor și oferă EUBAM o viziune de ansamblu a aspectelor și obstacolelor care ar putea afecta atingerea obiectivelor.
    • Biroul Teritorial Giurgiulești
     Zona de responsabilitate a Biroului Teritorial Giurgiulești constituie aproximativ 300 km ai frontierei de sud-est dintre Moldova şi Ucraina. Biroul Teritorial cooperează cu serviciile partenere de pe ambele părţi ale frontierei. Principalele activități ale BT Giurgiulești se concentrează pe asistenţa partenerilor din Moldova și Ucraina în dezvoltarea procedurilor de control existente la punctele de trecere a frontierei și supravegherea frontierei comune în conformitate cu standardele Uniunii Europene. Experții BT Giurgiulești împărtăşesc cele mai bune practici ale UE în domeniul analizei riscurilor, echipelor mobile, schimbului de informații, cooperării între agenţii cu partenerii lor din Moldova și Ucraina.
    • Biroul Teritorial Kotovsk
     Biroul teritorial EUBAM Kotovsk (BTKO) este situat în detaşamentul de grăniceri Kotovsk. Zona de responsabilitate a BTKO vizează 400 km ai segmentului transnistrean al frontierei moldo-ucrainene şi include 20 de puncte de trecere a frontierei (PTF): trei puncte internaţionale (două PTFuri rutiere şi unul feroviar), şapte puncte interstatale şi unul local. Experții Biroului Kotovsk sunt prezenţi la PTFuri și la "frontiera verde" pe segmentul central al frontierei moldo-ucrainene, evaluează și consiliază serviciile partenere din Ucraina cu privire la aplicarea procedurilor moderne de control existente la frontieră în conformitate cu standardele UE.
    • Biroul Teritorial Kuciurhan
     Biroul Teritorial EUBAM Kuciurgan (BTKU) se află la Punctul de Trecere a Frontierei Kuciurhan feroviar din Ucraina. Biroul deţine şi un oficiu la PTF Kuciurhan rutier. În Moldova, oficiile sale se află în PTF Palanca şi Tudora. Zona de responsabilitate a Biroului Teritorial Kuciurgan cuprinde 213 km de-a lungul frontierei moldo-ucrainene. Această secţiune a frontierei se învecinează segmentului transnistrean al frontierei moldo-ucrainene cu lungimea de 74 km. Biroul Teritorial oferă asistență tehnică și consultanță pentru serviciile grăniceri și vamale ale Moldovei și Ucrainei, consolidînd capacitatea lor de combatere a fraudelor vamale, detectarea cazurilor de contrabandă și trafic de ființe umane, efectuarea controalelor eficiente la frontieră și supravegherea frontierei în conformitate cu cele mai bune practici ale UE. Experții Biroului Teritorial Kuciurhan monitorizează zilnic situaţia din ZdR, raportează activitățile de control la frontieră efectuate de serviciile partenere la punctele de trecere a frontierei. Transferul de competențe și cunoștințe prin îndrumare se efectuează pe baza observațiilor experţilor și la cererea partenerilor la locul de muncă.
    • Biroul Teritorial Otaci
     Biroul Teritorial Otaci (BTOT) este situat la Punctul internațional de Trecere a Frontierei (PTF) Otaci-Moghilev-Podilskyy, pe partea moldovenească a frontierei. Biroul secundar al BTOT a fost înființat în incinta Punctului internaţional Comun de Trecere a Frontierei Criva-Mămăliga la 1 iunie 2011. Zona de responsabilitate a Biroului Teritorial Otaci cuprinde 312 km de frontieră moldo-ucraineană, din care 141 km este frontiera albastră și 171 km - frontiera verde. În zona de responsabilitate a BTOT există 21 de PTFuri internaționale, interstatale și cu statut local, printre care sunt două puncte de trecere a frontierei operate în comun de Moldova și Ucraina. Activitatea zilnică a experților BTOT se axează pe consilierea serviciilor partenere privind modernizarea procedurilor de control la frontieră în conformitate cu standardele UE, susţinerea partenerilor în consolidarea cooperării și consolidarea capacității lor operaționale de prevenire și combatere a infracțiunilor transfrontaliere.
    • Biroul Teritorial din Porturile Odesa şi Illicivsk
     Biroul Teritorial EUBAM din porturile Odesa şi Illicivsk se află pe teritoriul portului maritim comercial Odesa. Experţii Biroului Teritorial activează în cîteva puncte de lucru cheie, inclusiv, în portul maritim comercial Illicivsk. Ambele porturi reprezintă o poartă de intrare majoră a mărfurilor și containerelor. Experții Biroului Teritorial oferă sprijin partenerilor lor ucraineni în toate aspectele activității lor operaționale.
    • Cine suntem noi?

     Misiunea Uniunii Europene de Asistenţă la Frontieră în Moldova şi Ucraina (EUBAM) a fost lansată în 2005. Misiunea promovează controlul la frontieră, normele și practicile vamale care corespund standardelor UE și răspund necesităţilor ambelor ţări partenere. Misiunea este un organ consultativ, tehnic, cu sediul la Odesa (Ucraina). Memorandumul de Înțelegere semnat între Comisia Europeană și Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Ucrainei la sfârșitul anului 2005 reprezintă baza legală a EUBAM. Consiliul Coordonator acționează în calitate de organ de conducere al Misiunii. Mandatul Misiunii a fost prelungit deja de cinci ori (în 2007, 2009, 2011, 2015 și 2017), mandatul actual expiră la 30 noiembrie 2020.

    • Ce facem noi?

     The Mission works with Moldova and Ukraine to harmonise border control, and customs and trade standards and procedures with those in EU Member States. It helps to improve cross-border cooperation between the border guard and customs agencies and other law enforcement bodies and to facilitate international coordinated cooperation. EUBAM assists Moldova and Ukraine to fulfil the obligations of the Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA), which both countries signed as part of their Association Agreements with the EU. It also contributes to the peaceful settlement of the Transnistrian conflict through confidence building measures and as a monitoring presence at the Transnistrian segment of the Moldova-Ukraine border.

    • Unde lucrăm noi?

     Lungimea frontierei moldo-ucrainene este de 1.222 km, dintre care 955 km frontiera „verde” (terestră) şi 267 km „albastră” (fluvială).

     Misiunea are sediul în Odesa (Ucraina), două birouri naţionale (în Chișinău – Republica Moldova și în Odesa – Ucraina) şi şase birouri teritoriale în zona sa de operare – trei pe partea moldovenească a frontierei comune şi trei pe partea ucraineană.

     Există 67 de puncte de trecere a frontierei de-a lungul frontierei moldo-ucrainene, inclusiv 25 pe segmentul central (transnistrean).

     Linia administrativă între cele două maluri ale Nistrului are o lungime de 411 km. Pe acest segment se află nouă posturi vamale, în cadrul cărora reprezentanții SVRM efectuează controlul vamal, susținuţi de reprezentanții MAI. Șase subdiviziuni ale BMA unde cetăţenii străini se pot înregistra sau scoate de la evidenţă în mod voluntar, se află de asemenea, în zona liniei administrative.