Cine suntem noi?

    Misiunea Uniunii Europene de Asistenţă la Frontieră în Moldova şi Ucraina (EUBAM) a fost lansată în 2005. Misiunea promovează controlul la frontieră, normele și practicile vamale care corespund standardelor UE și răspund necesităţilor ambelor ţări partenere. Misiunea este un organ consultativ, tehnic, cu sediul la Odesa (Ucraina). Memorandumul de Înțelegere semnat între Comisia Europeană și Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Ucrainei la sfârșitul anului 2005 reprezintă baza legală a EUBAM. Consiliul Coordonator acționează în calitate de organ de conducere al Misiunii. Mandatul Misiunii a fost prelungit deja de cinci ori (în 2007, 2009, 2011, 2015 și 2017), mandatul actual expiră la 30 noiembrie 2020.

    Scurt istoric

    Misiunea are un Birou la Chişinău și șase birouri teritoriale – trei pe partea moldovenească a frontierei comune şi trei pe partea ucraineană. Activităţile EUBAM promovează dezvoltarea economică și consolidează securitatea în regiune. Misiunea contribuie la cooperarea transfrontalieră și consolidarea încrederii, ajutând la îmbunătăţirea eficienţei, transparenţei și securităţii de-a lungul frontierei moldo-ucrainene.
    Obiectivele Misiunii sunt:
    • de a contribui la reglementarea pașnică a conflictului transnistrean prin măsuri de consolidare a încrederii și prin prezența pe segmentul transnistrean al frontierei moldo-ucrainene în scop de monitorizare
    • de a asigura aplicarea deplină a practicelor managementului integrat al frontierelor (MIF)
    • de a sprijini autoritățile din Republica Moldova și Ucraina în vederea combaterii mai eficiente a criminalității transfrontaliere

    Mandat

    Condiţiile de cooperare dintre Misiune și partenerii săi din Republica Moldova și Ucraina sunt prevăzute în Memorandumul de Înțelegere, semnat la 7 Octombrie 2005. MÎ stabilește mandatul, mecanismele de coordonare și statutul Misiunii, asistența, responsabilitățile juridice și durata Misiunii. Deși sprijinul EUBAM/rolul consultativ îi conferă anumite privilegii, misiunea nu are putere executivă. EUBAM este finanțată de Uniunea Europeană în contextul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat, iar Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM) acționează în calitate de partener de implementare. EUBAM este un organ consultativ, tehnic, împuternicit să consolideze capacităţile de gestionare a frontierei ale partenerilor săi – autoritățile de frontieră și vamale și alte agenţii de aplicare a legii din Moldova şi Ucraina. Oferind sprijin cuprinzător de la sediul central din Odesa şi prin intermediul birourilor teritoriale, EUBAM promovează comerțul și călătoriile legitime, susţine armonizarea procedurilor și standardelor vamale și de control la frontieră cu cele existente în Uniunea Europeană.

    Mandatul EUBAM îi permite Misiunii:

    •să fie prezentă și să observe procedurile de vămuire și controalele la frontieră
    •să examineze documentele și înscrierile efectuate la traversarea frontierei (inclusiv, datele computerizate) în exercițiul rolului său consultativ
    •să acorde asistență în prevenirea contrabandei cu mărfuri și traficul de persoane
    •să solicite reexaminarea și reevaluarea oricărui lot procesat de mărfuri
    •să efectueze vizite inopinate în orice punct de la frontiera moldo-ucraineană, inclusiv la pichetele de grăniceri, posturile vamale, oficiile de tranzit, posturile interne de poliție, oficiile de acumulare a veniturilor si cele aflate pe traseele de tranzit
    •să se deplaseze liber pe teritoriul Moldovei și Ucrainei
    •să traverseze frontiera de stat moldo-ucraineană, trecând doar controlul strict necesar și fără întârziere
    •să utilizeze toate drumurile și podurile fără achitarea taxelor sau plăților
    •să aibă acces la echipamentul de telecomunicații corespunzător
    •să importe și exporte mărfuri pentru uzul oficial al Misiunii
    EUBAM în cifre
    Misiunea are un Birou la Chişinău și șase birouri teritoriale – trei pe partea moldovenească a frontierei comune şi trei pe partea ucraineană. Mandatul Misiunii a fost prelungit deja de cinci ori (în 2007, 2009, 2011, 2015 și 2017), mandatul actual expiră la 30 noiembrie 2020.
    Şeful Misiunii

    Slawomir Pichor

    De-a lungul carierei sale profesionale Generalul Slawomir Pichor a activat în instituțiile vamale și de management a frontierei. Anterior, el a făcut parte din conducerea Misiunii EUBAM de două ori, mai întâi în calitate de Șef Adjunct al Misiunii în perioada 2010 - 2013, iar apoi ca Șef al Oficiului EUBAM în Moldova din 2016 până în 2017.

    În Polonia, țara sa natală, Generalul Pichor a activat în cadrul Serviciului Vamal, unde a deținut diverse funcții de conducere. Acesta a fost Director Regional în perioada 2002 - 2007 și Director General Adjunct al Serviciului Vamal din Polonia în 2004 - 2006 și din nou în 2014 - 2015. În calitate de Director General Adjunct, el a coordonat programe strategice de modernizare legate de frontieră și a fost responsabil de gestionarea zilnică a frontierei și combaterea criminalității transfrontaliere la frontiera terestră externă a UE. A cooperat strâns cu serviciile Comisiei Europene și cu statele membre UE în scopul îmbunătățirii cooperării operaționale și performanței la frontiera externă a UE. Este vorbitor de engleză și rusă.

    Structura EUBAM