UA20-2015-189_CASCO insurance – Questions and answers
   • Expiration Date
    07.10.2015 Active Closed
   Subject

   Відповіді та коментарі щодо загальних та технічних вимог щодо тендеру UA20-2015-189

    

   Бюлетень № 1

   Дата: 30 вересня 2015 р.

    

   1. Для формування страхового тарифу, просимо надати інформацію про наявність/відсутність страхових подій за 2014 і 2015 роки.

   Відповідь: 

   Інформація про страхові події не розголошується.

    

    

   2. В який день та час відбудеться відкриття пропозицій?

   Відповідь: Як правило відкриття пропозицій відбувається на наступний день після настання терміну прийому пропозицій. Час буде призначено за рішенням Комісії з оцінювання пропозицій. Процедура публічного відкриття пропозицій не передбачена.

    

    

   3. Не раніше якої дати повинний бути виданий лист від Державної податкової адміністрації про відсутність боргів з виплати податків та зборів?

    

   Відповідь: Не раніше 1 серпня 2015 р.

    

   4. Стосовно Свідоцтва платника податків – якщо в нас відсутнє таке Свідоцтво згідно чинного Законодавства, чи можемо ми надати пояснюючий лист?

    

   Відповідь: Так, можна.

    

   5. Просимо надати більш повне тлумачення підпункту (с) пункту 6.2. Частини першої тендерної документації, а саме: «c) Детальний опис запропонованої послуги та додаткових, якщо такі надаються»?

   Відповідь: Згідно з даним пунктом потрібно надати інформацію про послугу, що є предметом цього тендеру, порядок її надання, можливі особливості. Можливо надати, наприклад, умови страхування з урахуванням мінімальних вимог для повного страхування (КАСКО) автомобілів IOM/EUBAM та Базових положень, що мають бути включені до договору страхування, викладених в Запиті пропозицій.

    

   6. Чи потрібно надавати у складі пропозиції документи, що підтверджують повноваження Уповноваженої особи (виписка з протоколу засновників, наказ про призначення, довіреність або інший документ?

   Відповідь: Так, треба надати документи, що підтверджують повноваження особи, яка підписує пропозицію.

    

   7. Чи потрібно надавати у складі пропозиції Правила добровільного страхування наземного транспорту?

   Відповідь: Такий документ не входить в перелік документів, що мають бути додані до тендерної пропозиції.

    

   8. Чи потрібно надавати у складі пропозиції документ, який містить дані про перебування Постачальника послуг у процесі провадження у справі про банкрутство, санації?

   Відповідь: Такий документ не входить в перелік документів, що мають бути додані до тендерної пропозиції. Але це суттєва інформація і вона має бути надана у складі пропозиції в формі ФТП – 2: Постачальники послуг.

    

   9. Чи потрібно надавати у складі пропозиції документ, який є підтвердженням відповідності Постачальника послуг вимогам згідно зі статтею 17 Закону?

   Відповідь: Такий документ не входить в перелік документів, що мають бути додані до тендерної пропозиції, але Учасник тендеру вправі надавати будь-які додаткові документи в підтвердження своєї пропозиції.

    

   10. Чи потрібно викладати всі документи Технічної та Фінансової пропозицій двома мовами: українською та англійською?

   Відповідь: Згідно з п. 5.2 Інструкції для Постачальників послуг «Пропозиції, а також пов’язане з ними листування між Постачальниками послуг та МОМ, повинні бути складені українською та/або англійською мовами». 

   Таким чином, не потрібно викладати документи двома мовами.

    

   11. Що мається на увазі в пункті 5 переліку інформації та документів на сторінці 2 ЗП: «Список експертного персоналу компанії.» Експертний персонал компанії – це всі співробітники компанії, які будуть залучені до укладання, супроводження договору та врегулюванню збитків, та про яких буде складено Резюме за формою ФТП-5? Що має містити такий список: посаду та ПІБ співробітника

   Відповідь: Так. Це має бути інформація про співробітників компанії, які будуть залучені до укладання, супроводження договору та врегулюванню збитків. Основна інформація повинна включати посаду та ПІБ співробітника, кількість років роботи на фірмі та ступінь відповідальності при виконанні різних завдань протягом останніх 2-5 років. Також резюме цих співробітників згідно до форми ФТП-5 мають бути додані до пропозиції. 

    

   12. По формі ЗП ФТП-2: якщо ми не залучатимемо до виконання тендерного завдання партнерів, то маємо заповнити дану форму інформацією про нашу компанію і наш досвід виконання аналогічних завдань?

   Відповідь: Так. В формі ФТП-2 має бути надана інформація про компанію – учасника тендеру. 

    

   13. По формі ЗП ФФП-2: у другому стовпці таблиці «Особливі умови» необхідно перелічити як мінімум всі умови страхування, що викладені на сторінці 18 ЗП «Перелік мінімальних вимог для повного страхування (КАСКО) автомобілів IOM/EUBAM»?

   Відповідь: В стовпці «Особливі умови» потрібно викласти такі умови страхування, що пропонуються для МОМ та впливають на вартість страхування (наприклад, тип та розмір франшизі, тип ліміту відшкодування, страхова сума, тощо). 

    

   14. Чи потрібно надавати у складі Технічної пропозиції копію антикорупційної програми компанії?

   Відповідь: Такий документ не є обовязковим для надання у складі пропозиції, але Учасник тендеру вправі надавати будь-які додаткові документи в підтвердження своєї пропозиції. 

    

   15. Які критерії має включати в себе перелік судових справ?

   Відповідь: Перелік судових справ має включати справи за участю лише клієнтів Учасника тендеру та відображати наступну інформацію: Найменування сторони справи, предмет справи, яке ухвалено рішення/стадія процесу. 

    

   16. Просимо повідомити, чи є лист – призначення брокера від МОМ по даному тендеру?

   Відповідь: Ні, МОМ не призначав брокера по даному тендеру і такого листа не існує. 

    

   17. В переліку мінімальних вимог для повного страхування авто по ризикам КАСКО зазначено наступне:

   «Страхова вартість дорівнює закупівельній вартості автомобілів».

    

   Згідно зі Ст. 9 Закону України «Про страхування» страхова сума за майновим страхуванням не повинна перевищувати вартості об’єкта.

    

   Відповідь: 

   Згідно зі Ст. 9 Закону України «Про страхування»:

   «Розмір страхової  суми  та  (або)  розміри  страхових  виплат
   визначаються  за  домовленістю  між страховиком та страхувальником
   під час  укладання  договору  страхування  або  внесення  змін  до
   договору   страхування,   або   у  випадках,  передбачених  чинним
   законодавством.»

   При страхуванні майна страхова сума  встановлюється  в  межах
   вартості майна
    за цінами і тарифами,  що діють на момент укладання
   договору,  якщо  інше  не  передбачено  договором  страхування або
   законом.

    

   Таким чином, страхова сума може бути встановлена в договорі за домовленістю  між страховиком та страхувальником та повинна дорівнювати закупівельній вартості автомобілів, що наведена в Запиті пропозицій.

   Open tenders
   • Expiration Date - {{tender.additional.expiration | date : 'dd.MM.yyyy'}}
   • Who we are?

    The European Union Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine (EUBAM) works in the Republic of Moldova and Ukraine to:

    – Promote European Union border management standards and procedures for a quicker crossing of people and goods;

    -Enhance the professional capacities of the Moldovan and Ukrainian Customs and Border Authorities;

    -Assist Moldovan and Ukrainian authorities in combating cross-border crime more efficiently;

    -Act as a catalyst and bring together key stakeholders to strengthen cross-border cooperation between the border authorities and law enforcement agencies;

    -Contribute to the peaceful settlement of the Transnistrian conflict.

   • What we do?

    We are at the border between the Republic of Moldova and Ukraine to:

    • Promote European border management standards and procedures for a quicker crossing of people and goods;
    • Enhance the professional capacities of the Moldovan and Ukrainian Customs and Border Authorities;
    • Assist our Moldovan and Ukrainian partners in combating cross-border crime more efficiently;
    • Act as a catalyst and bring together key stakeholders to strengthen cross-border cooperation between border authorities and law enforcement agencies;
    • Contribute to the peaceful settlement of the Transnistrian conflict.
   • Where we work?

    The Mission is headquartered in Odesa, Ukraine and in addition, has two country offices (Chisinau, Moldova and Odesa, Ukraine) and key working locations on the border.

    The Moldovan-Ukrainian state border is 1222 km long, of which 955 km is the “green” (land) border, and 267 km is the “blue” (river) border.

    There are 67 official crossing points on the Moldovan-Ukrainian border, including international, interstate and local ones, 25 of which are located on the central (Transnistrian) segment.

    The length of the Administrative Line between the two banks of the Nistru/Dniester is 411 km. There are 9 customs posts along the Line, where representatives of the Customs Service of the Republic of Moldova conduct customs control with the support of the Ministry of Internal Affairs representatives. There are also 6 subdivisions of the Bureau for Migration and Refugees, where foreigners can voluntarily register or deregister.